มาดูวิธีการ จุดไม้ขีดไฟ ด้วย ไม่ขีดไฟัน

Loading...
loading...

ปัญหากล่องไม้ขีดหาย และไม่สามารถจุดไม่ขีดได้ จะหมดไป ถ้าใช้วิธีนี้


Credit:https://www.youtube.com/watch?v=wd-awI3zTrg