ทำน้ำพุ แบบไม่ต้องใช้ไฟ

Loading...
loading...

การทำน้ำพุ แบบไม่ต้องใช้ไฟวิธีนี้อาศัยหลักแรงดันลม และ น้ำ โดยเมื่อเทน้ำที่ขวดที่อยู่ด้านบน น้ำก็จะไหลไปที่ขวดด้านล่างสุด เมื่อน้ำลงถึงขวดล่างสุดก็จะไปดันอากาศที่อยู่ในขวด ใก้ไปออกที่ขวดบน และอากาศก็จะไปดันน้ำที่อยู่ขวดบน ให้ไหลออกตามหลอด  (เมื่อน้ำออกด้านบน น้ำก็จะไหลลงมาที่ขวดด้านล่าง หมุนอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ ) ก็จะได้นำพุ ที่มีน้ำไหลอยู่ตลอดเวลา เพื่อน ๆ อาจดัดแปลงไปทำน้ำพุในรูปแบบอื่น ๆ ได้


วัสดุอุปกรณ์
1.ขวดน้ำพลาสติค ขนาด ๑๖.๙ ออนซ์ สามขวด.
2.หลอดพลาสติคยาว ๙ นิ้ว หนึ่งหลอด.
3.หลอดพลาสติคยาว ๑๑ นิ้ว หนึ่งหลอด.
4.หลอดพลาสติคยาว ๑๕ นิ้ว หนึ่งหลอด.
5.ดินน้ำมัน เอาไว้อุดรอยที่เจาะจุกขวด ไม่ให้มีน้ำรั่ว

วิธีทำ
1.ตัดขวดพลาสติก 1 ขวด ตามรูป (อีก 2 อันไม่ต้องตัด)
2. เจาะรูปที่ฝา 2 รู3. นำฝาที่เจาะรูปแล้ว มาเทียบกับขวดน้ำ เพื่อเจาะรูที่ขวดให้ตรงกับฝา4.นำชิ้นส่วนต่าง ๆ มาประกอบ ตามรูปด้านล่างนี้

5.เมื่อประกอบเสร็จจะได้ประมาณนี้วิดีโอประกอบ

Cr: http://makezine.com/2008/06/08/build-herons-fountain-1/