ทำน้ำพุโดยไม่ใช้ มอร์เตอร์ ไม่ใช้ไฟ (ชมคลิป)

Loading...
loading...

เมื่อขวดน้ำพลาสติกกลายเป็นน้ำพุได้ Strong สุดๆ 

ชมคลิป

ขอบคุณคลิปจาก: ช่างแบงค์Bang DIY