ง่าย ๆ กับการขยายพันธุ์มะกรูด ที่คุณคาดไม่ถึง ว่าจะทำได้ เป็นวิธีที่หลายๆ คนไม่รู้กัน

Loading...
loading...

การขยายพันธุ์มะกรูดมีด้วยกันหลายวิธีเช่นเดียวกับมะนาวหรือพืชต้นแข็งอื่นๆ แต่วิธีการแต่ละวิธีนั้นมีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันออกไป ซึ่งวิธีใดจะได้รับความนิยมนั้นจะขึ้นอยู่กับลักษณะทางกายภาพหรือองค์ประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยหลักการทั่วไปการขยายพันธุ์มะกรูดที่สามารถทำได้นั้นก็คล้ายกับมะนาวเช่น การตอน การเสียบยอด การปักชำ การเพาะจากเมล็ด เป็นต้น
1.การขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่ง
วิธีการตอนกิ่งมะกรูดเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตอนนี้เหตุเพราะสามารถทำได้ง่ายและมีต้นทุนต่ำ แต่การตอนกิ่งมะกรูดนั้นใช้เวลานานมากโดยเฉลี่ย ประมาณ 2-3 เดือนจึงจะออกรากและรากนั้นก็ไม่ออกหนาแน่นเหมือนมะนาว แต่ทั้งนี้ก็แล้วแต่ว่าเทคนิคของใครที่จะมีวิธีการทำให้ออกรากได้ไวและมากกว่ากัน ในการตอนมะกรูดเพื่อการค้านั้นมักต้องตอนในปริมาณที่มากและจะเริ่มตอนกิ่งมะกรูดกันในช่วงหน้าฝนเพราะหากตอนในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงอาจจะทำให้ตุ้มตอนแห้งไปก่อนที่มะกรูดจะออกราก วิธีนี้จึงมีความสุ่มเสียงที่จะเกิดความเสียหายได้ และความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติก็มีเช่นกันหากเกิดลมแรงก็อาจจะสร้างความเสียหายได้
2.การขยายันธุ์โดยการเสียบยอด
แบบนี้มีขั้นตอนที่สลับซับซ้อนมีองค์ประกอบภายนอกเข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญนั่นคือต้องมีต้นตอซึ่งต้นตอที่ใช้ก็ต้องมีความใกล้เคียงกับมะกรูดมากที่สุดและสามารถจัดหาได้ง่าย ปัจจุบันต้นตอที่ได้รับความนิยมคือตอส้มโอซึ่งสามารถหาได้ง่ายราคาถูกกว่าตออื่นๆ แต่วิธีนี้ราคาจำหน่ายยังสูงอยู่เนื่องจากมีขั้นตอนมาก

3.การขยายพันธุ์โดยการปักชำ
แบบนี้สามารถทำเชิงการค้าได้ดีเพราะสามารถทำได้ในปริมาณที่มากได้ตามต้องการจึงเหมาะแก่การผลิตเพื่อจำหน่าย แต่วิธีนี้การลงทุนสูงมากเหตุเพราะต้องมีการสร้างโรงเรือนที่มีการออกแบบระบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ ในปัจจุบันเริ่มได้รับความนิยมบ้างแล้วเหตุเพราะทำได้แต่ละครั้งเป็นจำนวนมากและไม่อาศัยองค์ประกอบภายนอกมาเป็นตัวแปร สามารถทำได้ทั้งปีภายใต้การควบคุม

4.การขยายพันธุ์โดยการเพาะจากเมล็ด
วิธีนี้เป็นวิธีเก่าแก่ที่สุดโดยทั่วไปเรามักเห็นการขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดนี้ตามบ้านๆทั่วไป แต่จะไม่ได้รับความนิยมทำในเชิงการค้าเพราะเป็นการใช้เวลาที่นานมากที่สุดและ หนามจะยาวมาก จึงได้รับความนิยมน้อยที่สุด

ดู คลิปวีดีโอ


Cr:http://www.saraupdate.com/20086